STAFF

 • CEO

  HIROSHI TSUBOTA

 • Manager

  ASAKO OKUMURA

 • Global Manager

  YUJI OKAMOTO

 • Manager

  YOHEI HIGASHI

 • Designer

  SHIN KANEMITSU

 • Designer

  RYUHEI YASUGI

 • Fullstack Engineer

  TETSUO YOSHIKAWA